مراسم تجلیل از مدیر نشر آگاه در نمایشگاه کتاب برگزار می‌شود