از فرصت‌سوزی دولت روحانی تا تسلیت آیت‌الله جنتی/عربستان نمی‌خواهد تنش با ایران به درگیری نظامی بکش