حادثه مهاباد به هیچ‌ وجه امنیتی نبود/ مردم نسبت به فضاسازی رسانه‌های معاند هوشیار باشند