اعتراض بازیکنان استقلال در رختکن/چرا به کرار چیزی نمی گویند؟!