قیمت بلیت آخرین بازی کاپیتان لیورپول در آنفیلد به دو هزار پوند رسید