جمعی از حق‌التدریسان آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای مقابل مجلس تجمع کردند