سفر معاون اداره‎كل ورزش و جوانان خوزستان به بصره جهت گسترش همکاری‏های دو طرفه