نمایشگاه فرش و تابلو فرش‌های نفیس با حمایت بانک تجارت