خانواده‌ها شکایات خود را از نحوه ثبت‌نام مدارس اطلاع دهند