برنامه‌های سفر فواد معصوم در سفر به ایران/ رئیس جمهور عراق عصر امروز در تهران