حضور ۵۰ تیم از سراسر کشور در مسابقات منطقه ای رباتیک کرمانشاه