دلیل برگزار نشدن دربی در روز ۲۵ اردیبهشت‌ماه اعلام شد