بارزانی: پیشمرگ ‌ها و متحدان کمر داعش را شکسته ‌اند