مسافران جدید اجلاس جهانی کار/ نمایندگان بازار کار به ژنو می‌روند