بازدید رییس دفتر رهبر معظم انقلاب از غرفه انتشارات آیت‌الله صافی گلپایگانی