افتخارآفرینی دانشجویان کشاورزی پیام‌نور بجنورد در همایش ملی انجمن‌های علمی کشور