حماس وجود اختلافات میان سران سیاسی و نظامی‌اش را تکذیب کرد