نمایندگان مجلس با بررسی با اولویت 6 لایحه دولت موافقت کردند