حمله به یمن روحیه جنایتکارانه آل سعود را به جهان نشان داد