روایت فاضل نظری از کارمندان حقوق‌بگیر شعر و ادبیات معاصر