بررسی مشکلات روستاهای بخش جلگه رخ با حضور مسوولان تربت حیدریه