‌نوسان قیمت در بازار کالاهای اساسی/ هزینه کالای اساسی خانوار ۴ نفره ماهانه ۸۰۰ هزار تومان