کارگردان «جاذبه» رییس هیات داوران جشنواره فیلم ونیز شد