مشروح نود؛ داور دو تراکتوری را اخراج نکرد/ پرسپولیس برنده دربی است