صادقی: فدراسیون هندبال مذاکرات خود را با 3 مربی خارجی آغاز می‌کند