بازگشت فرنگی‌کاران از قطر با استقبال رئیس کمیته ملی المپیک