بخش قابل توجهی از گاز کشور در پارس جنوبی تولید می‌شود/ افزایش ١٣٢ درصدی تولید بوتان و ٧٠ درصدی پروپان