اولیایی:هیات مدیره استقلال باید پاسخگوی این وضعیت باشد/استقلال برای پیروزی در شهرآورد شانس بیشتری د