شانزدهمین سفر استانی دولت تدبیر و امید، نوید تکمیل و اجرای 92 طرح در فارس