وزیر كشور حكم شهردار ایلام را صادر کرد/ معارفه فردا انجام می شود