سیاسی؛ پولم را از وزارت پس می گیرم / می خواستند دایی را مقابل سکو‌ها قرار بدهند / برانكو 1 میلیارد و 100