4 مرکز خرید گندم در گالیکش فعال می‌شود / از ورود کمباین‌های فرسوده به گالیکش جلوگیری می‌شود