استقبال از «شطرنج با گرگ‌ها»؛ استقبال از پایان محافظه‌کاری