صادرات 4 میلیون دلاری خراسان شمالی به کشور افغانستان