واشنگتن: به دلیل مذاکرات ایران، همکاری امنیتی با کشورهای عرب را گسترش می‌دهیم