سالانه ۵۵ هزار نوزاد با نقص تکاملی در کشور متولد می‌شوند/۱۳ استان مرکز جراحی کودکان ندارند