مرحله جدید اردوی تیم کشتی آلیش بانوان برگزار می‌شود