برگزاری نخستین جشنواره «فیلم و عکس مادر» در مردادماه