رونمایی از پازل مشترک آمریکا، اسرائیل و آل سعود/خداحافظی با نگاه/ زنی که سر در بدن نداشت/لحظه آخرین دی