بودجه بازیکن خارجی از پول بیت‌المال و کشور تامین می‌شود/ باید در مسیر درستی حرکت کنیم