ارکستر فیلارمونیک خانه هنرمندان به محله‌های تهران می‌رود