مطهرنیا:برد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در گروه توافق با ایران است