استاندار کردستان خواستار تشکیل دبیرخانه دائمی کنگره هورامان شد