اجرای فرمان فرمانده معظم کل قوا در ارتقای توان رزمی نیروهای مسلح