یکماه بعد از بخشنامه قیمتی جهانگیری 30 قلم کالا گران شد!