مه گرفتگی و کاهش دید در سواد کوه/ ترافیک نیمه سنگین در جاده‌های کشور