ایزدی:آمریکایی‌ها می‌دانند که به هم زدن مذاکرات توسط آنها رژیم تحریم‌ها را فرومی‌پاشد