مقام اماراتی عدم حضور پادشاه عربستان در «کمپ‌دیوید» را بی‌احترامی به اوباما خواند