۱۵ آمار کلیدی از ناگفته‌های بازارکار/ ۵ میلیون خانوار شاغل ندارد!