تیپ ذوالفقار مانند نامش بر سر دشمن فرود می‌آید/ جوان‌ترین نیروها را داریم